1980er Jahre ::: MMK Frankfurt am Main

1980er Jahre

 •    
 •    ...   
 • 71
 •    
 • 72
 •    
 • 73
 •    
 • 74
 •    
 • 75
 •    
 •    ...   
 •    
First Light (Juke)
James Turrell
First Light (Juke), 1989/90
zum Werk
First Light (Meeting)
James Turrell
First Light (Meeting), 1989/90
zum Werk
First LIght (Munson)
James Turrell
First LIght (Munson), 1989/90
zum Werk
First Light (Ondoe)
James Turrell
First Light (Ondoe), 1989/90
zum Werk
First Light (Phatom)
James Turrell
First Light (Phatom), 1989/90
zum Werk
First Light (Raethro)
James Turrell
First Light (Raethro), 1989/90
zum Werk
First Light (Shanta)
James Turrell
First Light (Shanta), 1989/90
zum Werk
First Light (Sloan)
James Turrell
First Light (Sloan), 1989/90
zum Werk
First Light (Squat)
James Turrell
First Light (Squat), 1989/90
zum Werk